Vážení návštevníci, ďakujeme že nám pomáhate vyplnením spätnej väzby zlepšovať našu krásnu Rajeckú dolinu. Ak nám zanecháte váš email zapojíte sa do súťaže kde môžete vyhrať hodnotné ceny ako poďakovanie za vašu pomoc. Podmienky našej súťaže sú nasledovné: Aké sú výhry v súťaži? 1) Pobyt v Rajeckých Tepliciach - Víkendový pobyt pre dve osoby s raňajkami v apartmánoch MERITTO v hodnote 140 EUR Kedy bude súťaž prebiehať? 1.4.2021 – 30.6.2021 Kto je vyhlasovateľom a partnerom súťaže? Vyhlasovateľ: Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu, so sídlom Nám. SNP č. 1, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 42 219 281, zapísaná v registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu, č. sp. 28358/2011/SCR Partner: Meritto, s.r.o., so sídlom Súľovského 101, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 51400863, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 69451/L Kto sa môže súťaže zúčastniť? Každý, kto na stránkach vyhlasovateľa vyplní dotazník a zadá svoju emailovú adresu Kto odovzdáva výhry v súťaži? Výhru odovzdá partner súťaže Do kedy je možné uplatniť výhry v súťaži? Čerpanie výhier je možné do 31.12.2021 / Výhry budú odovzdané v súlade s podmienkami štatútu súťaže. Kde nájdem ďalšie podmienky súťaže? Všeobecné podmienky súťaže ďalej upravuje štatút vyhlasovateľa, ktorý je verejne dostupný na tejto stránke www.rajeckadolina.sk/sutazrf